Đồ Hộp

Showing all 31 results

97.000
Đặt hàng ngay
Đặt hàng ngay
Đặt hàng ngay
Đặt hàng ngay
25.000
Đặt hàng ngay
49.000
Đặt hàng ngay
Đặt hàng ngay
48.000
Đặt hàng ngay
48.000
Đặt hàng ngay
48.000
Đặt hàng ngay
48.000
Đặt hàng ngay
48.000
Đặt hàng ngay
134.000
Đặt hàng ngay
Đặt hàng ngay

Sản phẩm mặn

Pate Camp hiệu Hanaff 130g

41.000
Đặt hàng ngay

Sản phẩm mặn

Pate canard hiệu Hanaff 115g

56.000
Đặt hàng ngay
45.000
Đặt hàng ngay

Sản phẩm mặn

Pate Foie hiệu Hanaff 130g

41.000
Đặt hàng ngay
56.000
Đặt hàng ngay

Sản phẩm mặn

Pate gan heo CELEBRITY 125g

42.000
Đặt hàng ngay
77.000
Đặt hàng ngay
Đặt hàng ngay
76.000
Đặt hàng ngay
94.000
Đặt hàng ngay
94.000
Đặt hàng ngay
Đặt hàng ngay
Đặt hàng ngay
Đặt hàng ngay
Đặt hàng ngay
Đặt hàng ngay
Đặt hàng ngay