Patê Hénaff

Showing all 6 results

Sản phẩm mặn

Pate Camp hiệu Hanaff 130g

41.000
Đặt hàng ngay

Sản phẩm mặn

Pate canard hiệu Hanaff 115g

56.000
Đặt hàng ngay
Hết hàng
45.000

Sản phẩm mặn

Pate Foie hiệu Hanaff 130g

41.000
Đặt hàng ngay
56.000
Đặt hàng ngay
77.000
Đặt hàng ngay