Sốt trộn Salad Crystal

Showing all 6 results

Sản phẩm mặn

Sốt Salad Anh 236ml

67.000
Đặt hàng ngay

Nước Tương , Nước Sốt

Sốt salad Pháp 236ml

67.000
Đặt hàng ngay

Nước Tương , Nước Sốt

Sốt Salad Ý 236ml

67.000
Đặt hàng ngay

Nước Tương , Nước Sốt

Sốt Sandwich 236ml – Crystal

Liên hệ: 0983903990
Đặt hàng ngay

Sản phẩm mặn

Sốt steak 284g

69.000
Đặt hàng ngay

Nước Tương , Nước Sốt

Sốt Worcestershire 295ml

72.000
Đặt hàng ngay