Sốt trộn Salad Crystal

Hiển thị tất cả 6 kết quả

Sản phẩm mặn

Sốt Salad Anh 236ml

67.000 
Đặt hàng ngay

Nước Tương , Nước Sốt

Sốt salad Pháp 236ml

67.000 
Đặt hàng ngay

Nước Tương , Nước Sốt

Sốt Salad Ý 236ml

67.000 
Đặt hàng ngay

Nước Tương , Nước Sốt

Sốt Sandwich 236ml – Crystal

Liên hệ: 0983903990
Đặt hàng ngay

Sản phẩm mặn

Sốt steak 284g

69.000 
Đặt hàng ngay

Nước Tương , Nước Sốt

Sốt Worcestershire 295ml

72.000 
Đặt hàng ngay